O nás

Vznik a historie

Společnost WCOMP s.r.o. byla založena 29.9.2004 a z tohoto pohledu se jedná o firmu novou, nepopsanou. Skutečný počátek historie však sahá k lednu roku 1993, kdy zahájila činnost společnost EKOHRON s.r.o., která se zabývala prodejem výpočetní a kancelářské techniky a doplňkového spotřebního materiálu. Mezi významné další aktivity patřilo vedení účetních agend pro klienty jednoduchého a podvojného účetnictví a mezd, a dále dodávka a implementace ekonomického aplikačního SW včetně následného poradenského servisu. Během své existence získala firma bohaté zkušenosti při práci pro své zákazníky. Realizovala dodávky ekonomických SW pro více než 160 firem, zákazníků, kteří využili dodávek výpočetní techniky je více než 300 a v současné době zajišťuje vedení účetních agend, mezd a řešení daňových otázek pro 120 subjektů. Vzhledem k rozmanitosti výše uvedených činností, potřebě kvality, zajištění rychlosti a profesionality nabízených služeb vzniká na podzim roku 2004 WCOMP s.r.o.. EKOHRON s.r.o. v toto období opouští aktivity spojené s prodejem a údržbou výpočetní a kancelářské techniky, aby tyto mohla vykonávat na rozvinuté úrovni z tohoto pohledu nástupnická firma WCOMP s.r.o..

Krédo společnosti

Naše znalosti úspěšně pomáhají zvládnout množství otázek, potřeb i problémů, se kterými se zákazník při používání a budování firemní výpočetní techniky musí vypořádat. Z tohoto pohledu je pro nás zákazník především partnerem, který od nás může očekávat aktivní pomoc a dlouhodobou spolupráci při řešení svých náročných požadavků.

Oblast působnosti

Společnost WCOMP s.r.o. spravuje jak rozsáhlé počítačové sítě tak i menší lokální sítě, zabezpečuje jejich připojení k Internetu a řeší veškeré požadavky zákazníků v oblasti výpočetní techniky. Zákazníky jsou jak státní instituce (městské úřady, školy), tak i menší a středně velké firmy sídlící převážně v jihočeském regionu. Prostřednictvím maloobchodní prodejny a servisu společnost vyhoví požadavkům zákazníků i z privátního sektoru.

Vize

Cílem společnosti WCOMP s.r.o. je posilování pozice na trhu informačních technologií v regionu a rozšíření své působnosti do dalších lokalit ČR.