Služby

Aktivity a poskytované služby

Firma WCOMP s.r.o. pracuje na poli dodávek a integrací komplexních řešení v oblasti informačních technologií. Ve svých řadách soustřeďuje certifikované specialisty údržby HW i SW, budování, správy a zabezpečení firemních sítí

Počítačové sítě

Bezpečnost v oblasti informačních technologií

Hardwarová řešení

Webové prezentace a aplikace

Ceník servisních služeb

(Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH. Cena je za jednu hodinu práce.)
Údržba hardware – fyzická kontrola a profylaxe počítačů a dalších zařízení300,-
Instalace a konfigurace standardního software (OS Windows, Office, antivir apod.) a standardního hardware350,-
Odstranění virů400,-
Instalace a konfigurace nestandardního software a nestandardního hardware450,-
Instalace a konfigurace systémů na platformě Windows Server500,-
Instalace a konfigurace systémů na platformě Linux500,-
Návrhy sítí, vypracování projektů600,-
Výstavba sítě600,-

Poznámky

Fakturuje se každá započatá hodina

Doprava je účtována sazbou 7 Kč/km

Ceny servisních služeb výše neuvedených dle individuální dohody

Běžná doba odezvy je 3 pracovní dny, pokud není smluvně ujednáno jinak

Rychlý a okamžitý servis je poskytován pouze pokud to dovolují kapacity technického oddělení

Přednost při poskytování rychlého a okamžitého servisu mají zákazníci s uzavřenou servisní smlouvou

Ceník kopírovacích služeb

Jednostranná kopie formátu A4 - do 50-ti stran2,00 Kč-
Jednostranná kopie formátu A4 - nad 50 stran1,50 Kč
Oboustranná kopie formátu A4 - do 50-ti stran3,50 kč
Oboustranná kopie formátu A4 - nad 50 stran3,00 Kč
Jednostranná kopie formátu A3 - do 50-ti stran3,50 Kč
Jednostranná kopie formátu A3 - nad 50 stran3,00 Kč
Oboustranná kopie formátu A3 - do 50-ti stran5,00 Kč
Oboustranná kopie formátu A3 - nad 50 stran4,00 Kč-

Poznámky

Výše uvedené ceny odpovídají kopírování na standardní bílý papír - 80g/m2

Při kopiích na barevný papír je účtován příplatek 0,50 Kč za jeden list

Ceny servisních služeb výše neuvedených dle individuální dohody