Projekty
Některé z projektů, které realizovala společnost Wcomp s.r.o.

Centrum IKT

Interaktivní učebna v prostorách Gymnázia Vodňany, jenž je vybavena nejmodernější audio-vizuální technikou.

Kavárna Kolombina

V souvislosti s projektem MISPO.net společnost WCOMP s.r.o. vybudovala internetovou kavárnu Kolombina v prostorách MěKS Vodňany.

Středisko pro sociální integraci

Počítačová učebna v prostorách Mateřského centra Duha.

Středisko motivace a vzdělávání

Počítačové centrum v prostorách MěKS Vodňany